P4:113-114


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Marka Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                            vtsäde   höö               
                                                               tunner   Laß
      
            Marka ähr 6 hemman
           
Vtsäde till hele byen                      43 2/5   155
            Ensäde mull och sandh-
            jord. Detta gierdet medt A noterat
     1     Anders Arffuedsons gård
            crone                                     1
                Vtsäde i gierdet A                       9   
                Höö                                                       30
                Humble gård till                5 lb
     2     Lars Anderson ibidem frälze   1
                Vtsäde alz                                 12 1/5   
                Hård valdz höö                                       30
                Humble gård till                4 lb
     3     Lars Ambiörson ibidem frälze  1
                Vtsäde alz                                   9 3/5
                Hård valdz höö                                       30
                Humble gård till                3 lb
     4     Måns Jonson ibidem frälze      1
                Vtsäde alz                                   7 3/5   
                Hård valz höö                                         25
                Humble gård till                3 lb
     5     Skatte gården ibidem              1
                Vtsäde i gierdet A                       2 3/5
                Obrukat åker                              1 3/5
                Hård valdz höö                                       12
     6     Tomptan en frälse tompt 
            lyder till Siöbärgh
                Vtsade¹ i detta giärdet                    4/5
                Höö                                                         3
     7     Lunckebo crone                      1
                Vtsäde                                        1 1/2
                Obrukat åker   
                Hård valdz höö                                      25
            2 har en eng widh Kymbe spe-
            cificerat verho folio 115.
            
                
           
(Karttext: ) 


Betes Hage
Hårdh walz Engh
Scala ulnarum
her möter vthmarkan
denne Engiar lydha till Raffwelstorp j Giökhemz Sochn
Hårdh walz Engh
denne engiar Lydha till Remman i Giökhemz Sochn
Qvarn
Frälze Engiar till Siöbergh
Eng till Månß på Remman j Giök- hemß Sochn
Observera Marka by haffwer twenne Gierde, detta noterat medt A. det andra medt B.
    finß Specificerat folio segventi
Hård walz Engh
Skiön wallz engh
wester
Noor
Öster
Söder
Hård wallz Engh
her möter Siötårpa Ägor
ma Engh
¹ vtsade dvs. vtsäde