P4:115


(Rubrik:)          <Wilska Heradt    Marka Sochn>                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                            Tunner   Laß              
                                                              
      
           
   1      Kymmbe crone hemman     1
           Ensäde mull och sandh jordh
               Vtsade¹ till hela gården               15 3/5  
               Vtsäde                                       10 4/5
               Obrukat åker                               4 4/5      
               Höö                                                          20
               Humble gårdz                   ½ lb
               guarn höst och vår
               Nötorfftigh mulebete 
    2      En eng lyder till Larß Ambiörn-
            ßons gårdh j Marka Numero 3.
            folio precidenti 114.        
                
           
   
(Karttext: ) 


Scala vlnarum
qvarn.
Onytigh Ene bake
Hård walz Engh
Hårdh walz Engh
 ¹ Vtsade dvs. Vtsäde