P4:117-118


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Marka Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                            Vtsäde   Höö               
                                                               Tunner   Laaß
      
            Påffuerås ähr 5 hemman
           
Vtsäde till hele byen                      43 2/5    181
            Ensädes iord suart mylla 
     1     Lille gården skatte                   1
                Vtsäde alz                                   8  
                Hård valz höö                                          20
                Humble gård till                3 lb
     2     Store gården skatte                1
                Vtsäde [o]brukat åker               11 3/5  
                            obrukat åker                      2/5
                Hård valz höö                                          25
     3     Bråtabäcken crone                 1
                Vtsäde brukat åker                      8 1/2
                          obrukat åker                      1 1/2
                Hård valz höö                                          20
                Humble gård till                 1 lb
     4     Hule gården crone                  1
                Vtsäde brukat åker                      5 4/5
                          obrukat åker                      2 1/5  
                Hård walz höö                                         16
     5     Storegården skatte                  1
                Vtsäde alz                                 17
                Hård walz höö                                       100
                Humble gård till                 6 lb
                quarn på vtmarkan gångande
                hööst och våår
                Mulebete och brännemarck nötorfftigh
                Fiske vatn på Mysse bärg
                
         
 
(Karttext:


Här tager Myssa Bärgh wedh
På denna Sijdan mötafrälze gårdz Ägor i Påffwerås
Påffwerås
Svart mylla
Hårdh walz Engh
Svart mylla jordh
Byrke och Haßle skogh
Eke skogh
Busk Engh
Hård wallz Engh
Eke skogh
her moter² Marka Engar
her möter Skiöbergz ägor
vth markan
Scala ulnarum
Wäster
Noor
öster
Söder
 ¹  Karta med karttext, folio 117-118 och
   Notarum Explicatio, folio 118 är uppdelade på 2 separata kartblad
² moter dvs. möter