P4:121-122


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Söörby Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                            vtsäde    Höö               
                                                               Tunner   Laß
      
            Wesmeßtorp ähr 3 hemman
            Ensäde sandh och mull jordh
            vtsäde till hele byn                         35 2/5    105
     1     Öster gården skatte              1
                Vtsäde                                      13 2/5
                obrukat åker                                  3/5
                Höö                                                        40
                Humble gårdh                 1 lb
                qvarn går höst och wår
     2     Håkanß gård skate                1                             En engh widh Vlßtorp om 2 laß
                Vtsäde                                      11 1/5               specificerad folio 129.
                Höö                                                        35     En eng wid Floby folio 89
                Humble gårdh                 1 lb
                qvarn går höst och wår
     3     Wester gården crone             1
                Vtsäde                                      10 1/5
                Höö                                                        30
                Humble gårdh                 1 lb
                qvarn går höst och wår


                                                                              Höö
     4     En äkra lyder till Preste-                             Laaß              
            gården i Floby specificerat                         
            folio   
     5     Ähr 3 engefieller till
            Östergården i Wästorp
                Hård walz höö                                           2
                Specificerat folio
     6     Är en engefiell till Jon
            Anderßons gård i Sörby. Specificerat
            Folio
                Hård walz höö                                           ½
     1     Östergården haffwer en                 
            engefiell på Floby aff-
            ritning Noterat folio 89
                Höö                                                           1
     2     Håkanßgård hafwer en
            engefiel på Flobys affrit-
            ning Noterat Folio 89.
                
                
         
(Karttext: )


qvarn
qvarn
qvarn
her möter wthmarkan
hårdh walz Engh medh Biörke Skogh
Engh
Betis hage
wäste<r>
Noor
Öster
Söder
Mooras
her möter Sörby Engar
her möter Floby Engar
träsk och moras
Floby Egor möö- ta
Scala ulnarum