P4:129-130


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Söderby Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 Tunner   Laß             
                                                              
      
     1     Westergierde crone hemman    1
                Vthsäde                                          7 1/2
                A. En wreet                                    1 3/10
                Hardwaldz¹ höö                                            20
                Humble gårdh                     1 lb
     2     Vlztorp frälze hemman             ½                            
                Vthsäde                                          3 3/5               
                Höö                                                            16            
     3     Biörn j Ulztorp skatte hemman 1
                Vthsäde                                        10 1/5
                Höö                                                            30
            Ensäde och swartmylla,
            mulebeet nödtorfftigt ingen skog     
            3 enge teegar widh Söderby lyda till Vlßtorp
            folio 125
      4    Engeteegar och linder till Eßtorp j Giöthewidh
            sochn folio 105
      5    En eng lyder till Millangården j Weßmestorp       2
            folio 121 hööt inräcknat medt gården.
                
                
         
(Karttext: )


käer och moras
måß wallz Engh
Hård walz Engh
skiön walz Engh
vtmarkan möter
Westergierde 1.
Vlstorp 2 3
wäster
Noor
Öster
Söder
Vtmarkan
Scala Vlnarvm
¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz