P4:133-134


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Söderby Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                         Tunner   Laß             
                                                              
            Torpa ähr 3 hemman
            Vthsäde till heele byen                               25 1/5      90
            Ensäde och swartmylla mykit stenigh
     1     Siögården skatte hemman                    1
                Vthsäde                                                  5 1/5
                Obrukad åker                                            4/5
                Hardwaldz¹ höö                                                   30
            En enge teeg widh Söderby lyder till Siögården folio 126
     2     Millangården j Torpa skatte hemman    1                             
                Vthsäde                                                  7 1/5               
                Obrukad åker                                         2 1/5
                Hardwaldz¹ höö                                                   30
            2 enge tegar widh Söderby lyda hijt folio 126          
     3     Andersz j Torpa skatte hemman          1
                Vthsäde                                                  7 1/5
                Obrukad åker                                         1 2/5
     A    En wreet vthsäde                                            4/5 
            Höö                                                                         30
     9     En åker Swen Anderßon j Söderby
            folio 126.                                                       2/5
            Mulebeet nödtorfftigt fiskewatn ringa
            Skog ingen.    
            
                
         
(Karttext: )


Maa Engh
Her mööta Lexbergz Egor
wäster
Noor
Öster
Söder
Moosze j Vthmarkan som Ber- gias höö 8 laß
Norregarden¹ 1
Allmenningz Beetz mark Eenebacke
Träsk j Vthmarkan.
Vthmarck.
Millangården 2
Stenigh och Tuffwigh Hårdwaldz Engh
Siögarden¹ 3
Siöö
Söderby Egor Mööta.
Söderby Engiar Mööta.
Johan Botvidson 1645
Scala ulnarum
¹  garden dvs. gården