P4:14-15


(Rubrik:)          Frökens Häradh  och  Kinnewedh Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                   
                                                                     Tunner   Laß
      
      A   Slutorp hemman    5
            Vthsäde till hele byn                            43           92
      1    Marbogården crone           1 
                 Vthsäde alß                                     7 3/5       12 
      2    Jon Anderß gård skatte     1               
                Vthsäde alß                                      9 3/5       20
                Noch 1 tompt i Alarp
                belägen Noteradt med NB
                                        folio 17
                Vthsäde till samma tompt                  1             4
      3    Frelßegården frelße            1                
                Vthsäde alß                                       9 2/5      20
      4    Sigges gård cron              1                
                Vthsäde alß                                       7          16
      5    Ödegården skatte               1
                Vthsäde allß                                       8 2/5      20
            Fins lägenheet till att
            förbättra byn, medh
            wreetar af vtmar-
            ken.

       B   Anfastorp heeman    5
             Vthsäde till hele byn                             55 9/10  112
       6    Nilßes gård crone              1
             förmedlat i                         ½
                 Vthsäde alß                                       5 2/5      10 
       7    Biörnß gård skatte             1               
                 Vthsäde alß                                     10 2/5      20
       8    Swenß gård skatte             1               
                 Vthsäde brukat åker                        18 3/5      30
                             obrukat                                    1/2 
          3 engefiällar till Siggeß
             gård i Lagestorp Notera-
             dh medh 1 Specificerat Folio 27.
          2 engefiällar till Elia
             gårdh i Kinnewidh Note-
             rade medh 3 Specificerat Folio 18.
             Noch 3. engefiällar till 
             Halsarp noterade med 7.
             Specificerat Folio 18.
             Noch 1 engefiäll
             till Lagestorp Note-
             radt medh 4. Specificerat
             Folio 27. 


                                                               Vtsäde   Höö                   
                                                                       Tunner   Laß

             En tompt i Axtorp belägen
             lyder till förbemälte Svens
             Swenß gård Noteradt
             medh NB. Folio 21.     
       9    Jon Ambiörnß gård skatt1                
                 Vthsäde alß                                        9          26
     10    Kootarp skatte                   1                
                 Vthsäde alß                                      12          26
             Quarn gångande höst
             och wår.
             Hele byn brukar en-
             säde. Swartmulla
             och sugiordh.
             Fins lägenheet att för-
             bättra byn medh
             wreetar på vthmarken
             Mulebete godt.
      
           

(Karttext: )


Tuwigh Bärgh
Här möta Mönarpa Egor
Kiär Mooras och Små Buskar
Här möta Krogstorps Egor
Hård Walß Engh
Stagg Walß och loffwe¹ Engh
Scala vlnarum.
här möta Kinnewedz Egor
Lunda rååß
här möta Lagastorpa Egor¹ loffwe dvs. löffwe