P4:140-141


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Giöckhems Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Hö            
                                                                    Tunner   Laaß

     1     Legxbärg ahr¹ 2 hemman
            Vtsäde till båda gårderna                   21 4/5       60
            Ensäde sandmylla och sanck
            öör jordh
            Hans Skräddars gård crone    1
                Vtsäde alz                                       9 2/5
                Hård walz höö                                              30
                Humble gard² till                  
     2     Tore ibidem crone                   1
                Vtsäde alz                                     12 2/5
                Hård walz höö                                              30          
            Mulebeet nödtorfftigt 
            och finß inga andra lägen-
            heter till förbemältt hemman
                
     
   
(Karttext: )


hå<r>dh walz Engh
Sand mylla
Vtmarkan
west
Noor
Öster
Söder
Betes hage
Sanch öör Jordh
Hård wallz Engh
Scala ulnarum
Hårdh walz Engh
Kiär Och moras
¹ ahr dvs. ähr
² gard dvs. gård