P4:142


(Rubrik:)          Wilska Häradt    <Giökhems Sochn.>                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 Vtsade¹   höö           
                                                                    Tunner   Laß

            Angunnetorp ähr 2 hemman
            Vtsäde till båda gårderna                   22 2/5       56
            Ensäde sandmylla och sanck
            öör jordh
     1     Jöran i Skatte gården
            skatte hemman                        1 
                Vtsäde alz                                      12
                Hård walz höö                                              30
                2 engefiällar vedh Raff-
                velztorp Folio 145.                
     2     Måns ibidem skatte                   1
                Vtsäde alz                                      10 2/5
                Hård walz höö                                              26         
            Mulebeet godt, Och finß
            inga andra lägenheter 
                
     
   
(Karttext: )


hårdh wallz Engh
wäster
Noor
öster
Söder
Swart mylla iord
hård walz Engh
här möter Giöchems Egor
Skön walz Engh
hård walz Engh
 ¹ Vtsade dvs. Vtsäde