P4:143


(Rubrik:)         <Wilska Häradt>    Giökhems Sochn.                  
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 Tunner   Laß           
                                                                   

     1     Häredztorp crone hemman      1
                Vthsäde                                         11 4/5
                Hardwaldz¹ höö                                           30
                Humblegårdh till                  1 lb
            Ensäde sank swartmylla
            och örjordh
     2     Eng lyder till Trimstorp folio                                1   147.   Jnräc-
     3     Eng till Bäckiagården folio                                  ½             nade
            Labergh frälze.                                                                   medt sine
     4     Eng till Gunnarweken frälze                                 ½             hemman
            Nödtorfftigt mulebeet, Jngen
            skogh   
            Häredztorp haffwer 3 engiar widh
            Kraketorp. Folio 148. Jnräknat medt
            gårdhen
                
     
   
(Karttext: )


Scala Vlnarum
Hardh waldz Engh Mößigh Tuffwigh och Stenigh
west
Noor
Öster
Söder
Her mööta Gunnarweekenz Egor
Sank mulljorde Ör
Sank Svartmylla Sug jord.
Liungbacke
Liungbacke
Vthmarck

B.4.
 ¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz