P4:144-145


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Giökhems Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                         tunner    laß          
                                                                   

            Raffwalstorp äh[r] 3 hemman
           
Vthsäde till heele byen                               45 7/10   85
            Ensädhe, Swart mylla godh jordh
     1     Erick Larszon i Raffwalstorp crone    1
                Vthsäde                                                 12 1/2
                Haffwer sin engh med Marka
                Specificerad folio   113.
                Hårdwaldz höö                                                  20
                Humblegårdh till                           6 lb
     2     Norregården frälze hemman               1
                Vthsäde                                                 10 3/5
                Obrukad åker                                          1
                Engh på Marka hedh folio 113.
                Hardwaldz¹ höö                                                 20
                Hardwaldz¹ höö    0                                                
                Humblegårdh till                            3 lb
     1     Skattegården ibidem skatte hemman  1
                Vthsäde                                                 21 3/5
                Hårdwaldz höö bådhe hemma                                                 
                så well som wedh Marka folio 113.                    40
                Humblegårdh till                           12 lb
             Mulebeet nödtorfftigt. Skogh ingen
     4      En engzfiäll till Ambgunatorp                                    5
             folio 142. Medt en lijten teegh och medt 4 noterad                                                  
           
   

(Karttext: )


Scala ulnarum.
Eekeskogh
Hardwaldz¹ Engh
obrukad åker
Skön walld
Wäster
Noor
Öster
Söder¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz