P4:146


(Rubrik:)          Wilska Häradt    <Giökhems Sochn.>                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                         tunner    laß          
                                                                   

     1     Hulögia skatte                              1
                Ensäde mull och örjord
                Vthsäde                                                   5 4/5
                Obrukad åker                                          2 4/5
                Hardwaldz¹ höö                                                 16
                Humblegårdh till                      2 lb
     2     Tomptan crone hemman               1/8
     3         Vthsäde                                                   2 1/5
     4         Höö                                                                     4
            Denna tompt ähr bleffvin
            vthi 3 deelar och brukaß
            vnder andra åthskillige
            hemman, derföre ähr
            huar deel medt serdelz giphna skog
            Mulebeet nödtorfftigt
            Jngen skogh
     5     Plomßåsen förmedlat
            cronehemman                               ½          
                Vthsäde                                                   5
                Hardwaldz¹ höö                                                 16
                Humblegårdh till                       2 lb                                                        
            Mulebeet nodtorfftigt.  
     A    Ähre frälze engiar till
            Hulögia.
            
   

(Karttext: )


Leer och Moojordh
Berg
Moraas och dy Engh
obrukad åker
Lindh
Lindh
Lindh

_ loja 24 dp
 ¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz