P4:147


(Rubrik:)          <Wilska Häradt>    Giökhems Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                              <tunner    laß>        
                                                                   

     1     Trimstorp crone                   1
                Vtsäde i gierdet                            14 4/5
                Vtsäde i wreten A                             9/10
                Hård walz höö                                           30
                En eng på Kråketorpz
                affritning noterat
                folio 148.
     2     Är en bytz engh medt
            Store Trimstorp och Walaberg
     3     Är en eng till frälze-
            gården i #                                                                                     # Walabergh  
            Hööt ähr inräcknat                                                     intet afmätt
            med gården
            Humble gårdh till                 4 lb
            Notorfftigt mulebe-
            te och finnß inga andra
            lägenheter

           En eng på Kråketorps
           affritning
           noterat Folio 148.
           En eng wid Häredz torp
           folio 143
            
            
   
(Karttext: )


Scala Ulnarum
wäster
Noor
Öster
Söder
Här tager Vtmarka wed
Frälzegårdz ägor i Trimstorp
Svart mylla iord
På denne Sijdan möter Stora Trimstorpa Egor
 
B.4
¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz