P4:148-149


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Giöckhems Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                Vtsade¹  Hö       
                                                                   Tunner   laaß

     1     Krååketorp
            crone hemman                   1
                Vtsäde brukat                                 5 3/5
                Obrukat åker                                  5 4/5
                Hårdh wallz höö                                         20
     2      En eng till Trims-
             torp höö                                                         5
             och är inräcknadt medt
             gårder Specificerat Folio 147
     3      Är engefiäller till 
             Walbärgh höö                                               16
             och är inräcknat med
             gården
     4      3 engefieller till 
             Herstorp Specificerat
             Folio 143.                                                                                    
             Höö                                                                4                                                   
             inracknat² på gården
             Ensäde svartmylla
             Humblegård                     4 lb
             Mmulebete gåt
             
            
   
(Karttext: )


På denne Sijdan möter Walbärg Egor
wäster
Noor
öster
Söder
Onß kulle är en högh Backe
Här emellan är Frälze gårdernaß Egor i Walabärg belägna
Svart mylla 
Scala Ulnarum 
 ¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² inracknat dvs. inräcknat