P4:150


(Rubrik:)          <Wilska Häradt    Giökhems Sochn.>                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹   Hö        
                                                                  Tunner   Laß

     1     Walabärgh crone                   1
                Vtsäde alz                                    13 2/5
                Hårdwalz höö                                            30
                Humblegård till                 1 lb
                6 enger på Kråketorpz
                affritning belägna
                Specificerat Folio 148.
             Mulebete nötorfftig och
             finß inga andra lagenheter¹
            
            
   
(Karttext: )


Här Emellan ära Frälze gårdernaß egor j Walabärg Belägna
Svart mylla
¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² lagenheter dvs. lägenheter