P4:152-153


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Giökhems Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹   Höö             
                                                                  Tunner   Laaß
      
            Skår ähr 10 hemman
           
Vtsäde till heele byen                        73 1/10  246
            Ensäde vthwald godh mulljordh 
           
Swagt mulebeet, ingen skogh
     1     Jon i Skår skatte hemman      1
                Vtsäde                                         13 1/5
                            i vreten A                              1/5
                Vtsäde i vreten B                            1 2/5
                            i vreten C                              3/5
                Humble gård till                4 lb
                Hård valz höö                                              30
     2    Oloffz Peerz gård crone          ½
                Vtsäde                                            4 
                Vtsäde i vreten A                               3/10  
                Hård valz höö                                              16
     3     Lars Torstensons gård frälse   1
                Vtsäde i giärdet                             10 4/5
                Vtsäde i vreten A                               3/10
                Hård walz höö                                             30
                Humble gård till                 1 lb
     4     Bryngel i Trägården frälze       1
                Vtsäde alz                                       6 2/5  
                Hård valz höö                                               30
                Humble gård till                  4 lb
     5     Lars gård frälse                       1
                Vtsäde alz                                       7 3/5   
                Hård valz höö                                               25
                Qvarn gångande hööst och wåår
                Humble gård till                  2 lb     6     Biörn i Skår crone                   1
                Vtsäde brukat åker                         4 1/5
                Obrukat aker²                                 1 1/5
                Vtsäde i vreten A                               2/5
                Vtsäde i vreten C                               3/10
                Hård walz höö                                              16
                Humble gård till                   1 lb
     7     Måns i Lille gården frälze          1
                Vtsade alz                                       7 3/5
                Hård valz höö                                               28
                Humble gård till                   2 lb
     8     Öde gården fralze²                    1
                Vtsäde                                            3 4/5
                Obrukat aker²                                 2 3/5
                Hård walz höö                                              20
                En eng widh Weßmestorp
     9     Gostaffz i Skår crone                 1
                Vtsäde                                            4 1/2
                Obrukat åker                                     2/5
                Vtsäde i vreten A                            1
                Hård valz höö                                               20
   10     Anders på Åsen frälse                1
                Vtsade¹ alz                                      6 1/2
                Hård walz höö                                              30
            Mulebete godt brännemark
            liten,
            fiske vatn ringa
   

           
(Karttext: ) 4 


På denna Sijdan möta Anfastorpa Egor
Träsk kiär och moras
hårdh valz Engh
hårdh walz Engh
Steen backe
Här tager Kleffwas Egor wedh
Vtmarkan
hårdh valz Engh Ek och hasle Skogh
Skår Siöö
quarn
onyttigh sten Bake
Skår Siöö
Stag walz Engh
Hårdh valz Engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
her möta Giökhems Egor
kiär Engh
Scala ulnarum
Giökhemz Egor Mööta
författad år 1645 af Johan Bothvedhson
¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz
² aker dvs. åker
³ fralze dvs. frälze
4 Karta med karttext och Notarum Explicatio är uppdelad på två
   blad