P4:156-157


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Kleffwa Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                         Vtsäde  Höö         
                                                                            Tunner  Laaß

            Amfastorp ähr 4 hemman
           
Vthsäde till heele byn                                  __        __
            Ensädhe, vthwald godh swartmylla.
     1     Bengt j i Amfastorp skattehemman    1
                Vthsäde                                                   6 4/5
                Hårdwaldz höö                                                   20
                Humblegårdh till                           1 lb
                Gångande qvarn.
     1     Bengt j i Amfastorp skattehemman    1
                Vthsäde                                                   3 2/5
                Höö                                                                    15
     2     Anderß ibidem crone hemman           1
                Vthsäde                                                   3 3/5
                Hårdh waldz höö                                                 12
     3     Anderß j Amfastorp frälze hemman   1
                Vthsäde                                                   4
                Hårdh waldz höö                                                 20
     4     Qvarnagården itt torp medh en qvarn
             lydher till Giökhems prästegård, folio 138 och
             ähr belägit j Kleffwa Sochn, Och
             finß intet j någon jordebook.                                   
                                                        
             Notera de 2 hemman medt 1 Noterade
             ähre för länglig tidh sedan lagde vthi
             itt Bruuk och för en rustetienst
             hosiderade, huarföre weet ingen
             ägorna äre åthskilgia.
   


(Karttext: )


Frälze Eghor.
wäst
Noor
öster
Söder
Engh medh Ek och hasle skogh
Hård valz Engh
Hård walz Engh
Hård walz Engh
qvarn
Kleffwa Egor
Stagh walz Engh
Biörke Skogh
På denna Sijdan mota¹ Amfastorp Egor
Her möta Kleffwas Egor
Scala ulnarum.
¹ mota dvs. möta