P4:160


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Kleffwa Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               

       Denna engen lyder Kleffua by till
       höet ähr inräcknat på byen.
  A  4 engefiällar till Offuerkyrckie gården
       höet ähr in räcknat på gården folio 137.
                
            
   
(Karttext: )


Hård Walz Engar
Kleffua heed