P4:162


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Kleffwa Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde   Höö             
                                                                  Tunner   Laß
      
            Kleffua ähr 19 hemman
           
Vtsade¹ till helle byen                       138       421
            Ensäde suart mylla stenugh
           
och halle grund åker.
     1     Redbärgia gården skatte       1
                Vtsäde i gierdet A                            8 2/5
                Vtsäde i gierdet B                            2 2/5
                Hård valz höö                                             30
                Humble gård till               4 lb
     2    Frugården frälse                     1
                Vtsäde i gierdet A                            7 7/10
                Vtsäde i gierdet B                               5/10
                Hård valz höö                                             30
                Humble gård till               4 lb
     3     Stubba gården crone             1
                Vtsäde alz                                      11
                Humble gård till               1 lb
     4     Backegården frälze               ½
                Vtsäde alz                                        4 1/2  
                Hård valz höö                                              __
                Humble gård till                1 lb
     5     Jon i Kleffua skatte                1
                Vtsäde i giärdet A                            5 4/5 
                            i giardet² B                               3/5 
                Hård valz höö                                              20
                Humble gård till                ½ lb
     6     Biörn Larson i Kleffua skatte  1
                Vtsäde                                           10
                Vtsäde i vreten D                                1/2
                Hård walz höö                                             30
                Humble gård till                 4 lb


Notarum Explicatio                                 Vtsade¹  Höö             
                                                                    Tunner   Laaß

     7     Rumpe gården frälse                1
                Vtsade¹ i giärdet A                            2 2/5
                            i giärdet B                             1 3/5
                            i wreten C                                7/10
                Hård valz höö                                               30
                Humble gård till                   3 lb
     8     Nils Månsons gård frälse          1
                Vtsäde i giärdet A                             1 2/5
                            i giärdet B                             8 2/5
                Hård valz höö                                               30
                Humble gård till                   3 lb
     9     Hufden crone hemman              1
                Vtsäde alz                                         3 1/5
                Hård valz höö                                               12
   10     Bältare gården frälse hemman    1
                Vtsäde alz                                         6 1/2
                Hård walz höö                                              25
                Humble gård till                   3 lb
   11     Pastoris gård crone                   1
                Vtsäde alz                                       15
                Hård valz höö                                               40
   12     Bengt i Törestorp skatte            1
                Vtsade¹                                           12 2/5
                Obrukat åker                                        2/5
                Hård valz höö                                               40
                Humble gård till                   4 lb
   13     Håkan i Törestorp fralse            1
                Vtsäde alz                                          6
                Hård valz höö                                               40
                Humble gård till                   4 lb
   14     Quarna gården    1
                Vtsäde alz                                             3/5
                Hård walz höö                                                2
   15     Matt hålmen frälse                   ¼
                Vtsäde alz                                         3 3/5
                Hård valz höö                                               10
   16     Kyckie quarnen crone          1
                Vtsäde i giärdet B                              1 4/5
                            i giärdet E                               __
                Hård valz höö                                               10
                Humble gård till                   1 lb
   17     Håkan i Backar skatte              1
                Vtsäde i giärdit                                 11 1/5
                Hård valz höö                                               30
                Humble gård till                   2 lb
   18     Biörn i Backer skatte                1
                Vtsade¹ i giärdet B                           10 2/5
                            i giärdet E                                 2/5
                Hård valz höö                                               40
                Humble gard4 till                  3 lb
   19     Klackarebolit5 crone
                Vtsäde i giärdet A                                 3/5
                Hård walz höö                                                2
            Mulebete nötorfftigt
            Brännemark ringa


                                                            Vtsäde   Höö             
                                                                    Tunner   Laaß
            
          Kleffua heed ähr bysens
          engar och ähra noterad
          Folio
   20   Ähr engar till Anfastorp
          och ähra der sammastedeß
          noterade
   


(Karttext: ) 6


Träsk
Scala vlnarvm
maa Engh
maa Engh
kiär och moras
På denna Sijdan möta Anfastorpa Egor
Här tager Vthmarkan wedh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Skön walz Engh
maa Engh
Engh mädh Ek och Hasle skogh
här möta Yggetorpa Egor 
Hårdh walz Engh 
Hårdh walz Engh
Kleffwa
Hårdh walz Engh
hårdh wallz Engh mädh hasle skogh
Engh
Här möter Bysens Engh
Här tagher Vhtmarkan wedh Som wetter till Mysza Bärg
Giökhemz Egor Mööta
författad år 1645 af Johan Bothvedhson
¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² giardet dvs. giärdet
³ fralze dvs. frälze
4 gard dvs. gård
5 Klackarebolit dvs. Klåckarebolit
6 Notarum Explicatio och karta med karttext uppdelad på två
   blad