P4:165


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Kleffwa Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Tunner   Laß      
                                                                  

     1     Jonßtorp crone hemman       1
                Vtsäde alz                                    11 4/5
                Hardwaldz¹ höö                                         30
                Humblegård till                 1 lb
     2     Qvarn höst och wåår gån-
            gande.
            Gott mulebeet ingen skogh
            Ensädeß, Sand, mylla, Öör-
            och moojordh.
            

  
(Karttext: )


Scala ulnarum
Vthmarck.
hårdh wallz Engh
Örjordh
Moojordh
Sand mylla
Jonstorp
Engh
Vthmarck.
hård wallz Engh
Örjord
hårdh Wallz Engh
qvarn
Wäst
Noor
öster
Söder
¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz