P4:166


(Rubrik:)          Wilska häradt    <Kleffwa Sochn.>                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde  Höö     
                                                                   tunner  Laaß

     1     Lunnagården. crone hemman   1
                Vthsäde alz                                    9 1/2
     A        En wreet                                           2/5
                Hardwaldz¹ höö                                        30
                Humblegård till                 4 lb
            Ensäde swagh mulljordh och
            sughjordh,
            Gott mulebeet,  
            Brännemarck ringa

  

(Karttext: )


Scala ulnarum
hard wallz¹ Engh
Här mota Ståltorpa Egor
Busk Engh
hård wallz Engh
Lunnagården
Hä[r] tager Öggatorpa Egor
 ¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz 
² mota dvs. möta