P4:167


(Rubrik:)          <Wilska häredh>    Kleffwa Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹  Höö     
                                                                   tunner   Laß

     1     Biörke höghen skatte       ½
                Vthsäde alz                                    4 3/5
                Hardwaldz² höö                                          8
     2     En skattetompt ibidem
            Räntar smör 3 marker
            Vthsäde alz                                           4/5        
            Ensäde och swartmylla
            Gott mulebeet, Skogh  
            eller andra lägenheter intet

  

(Karttext: )


Hård walz Engh
Frälsse Egor till
Frälsse Egor till
Wäster
Noor
Öster
Söder
 ¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² Hardwaldz dvs. Hårdwaldz