P4:168


(Rubrik:)          Wilska härädt    Kleffwa Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Tunner   Laß
                                                                 

     1     Gläffze cron heman     ½
                Vthsäde alz                                    6
                Hårdwaldz höö                                          30
            Mulebeet och brännmarck
            nödtorfftigt

  

(Karttext: )


Scala ulnarum
Busk Engh och Lijungh Vthij
Lilla Gläffze Egor mööta 
hård valz Engh
Vthmarck.
Gläffze.
Vthmark.
Swarthe Hall En häradz skillnadh.
wäster
Noor
öster
Söder