P4:17


(Rubrik:)          Frökens häradh   och   Kinnewedz Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö                   
                                                                     Tunner    Laaß
      
      
      1    Alarp skatteheman               1 
              Vthsäde alß                                        17          40
            Ensäde. Swartmulla och
            miäll iordh.
     NB En tompt till Slutorp Specifice-
            rat. Folio  14
               Vthsäde                                               1           4 
      3    9. engefiällar till Prästegården
            i Kinnewedh Specificeradt Folio 18.
            3. engefiällar till Swenßtorp.
            Noterade medh 4                                                 1
             
            Mulebete godt.
 
   

(Karttext:
¹  Kartan saknar text