P4:170-171


(Rubrik:)          Wilska häradt    Vllene Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                         Vtsäde  Höö         
                                                                            Tunner  Höö¹

            Vllene är 6 hemman
           
Vhtsäde till heele byn                                 46 2/5    118
            Ensädhe swart mylla jordh.
     1     Rimßåsen skatte hemman            1
                Vtsäde brukat åker                                  9
                Obrukat åker i gierdet                              1 1/5
                Vthsäde i wreten                                         1/5
                Hård walz höö                                                      16
                Humblegård till                      ½ lb
     2     Landha gården frälse                   1
                Vtsade i giärdet                                        6 1/5
                Vtsade i wreten A                                      __
                Hård walz höö                                                      20
     3     Skattegården skatte                     1
                Vtsade i giärdet                                      11 1/5
                Vtsade i wreten A                                    2 4/5
                Hård walz höö                                                      30
                Humble gård till                      2 lb
     4     Kartagården crone                       1
                Vtsäde alz                                                6 2/5
                Hårdh walz höö                                                    16
     5     Stompnen crone                           1
                Vtsäde alz                                                7 1/5
                Hårdh walz höö                                                    20
                Humble gård till                      2 lb
     6     Kartagården crone                       1
                Vtsäde alz                                                2 1/5
                Hårdh walz höö                                                    16


Notarum Explicatio                                         Vtsäde  Höö         
                                                                            Tunner  Laaß


             Brukas en tompt til Rimsåsen                                 
             Rente smör                              6 marker                                            
             Egorna ähra intet affskilda ifrån
             hemmanet
             Nötorfftigt mulebete bränne-
             mark ringa
     7      Ähr en åker till Giökhems präste-
             gård specificerat folio 137
     8      Ähr en engh Kyrke skogen benemd
             brukaß till Giökhemß präste gård
             ägorna äre åthskilgia.
             specificerat folio 137.(Karttext: )


träsk och moras
kiär och moras
Hårdh Walz Engh
wäster
Noor
öster
Söder
här möta Tockatorpa Egor
Eck och hasle skogh
Hård walz Engh med Eke skogh
Hård walz Engh
kyrkie Skogen.
Här tager Vtmarkan wedh
Vtmarkanh.
maa Engh
Träsk med små busker
Scala Ulnarum.
¹ Höö ska vara Laaß