P4:173


(Rubrik:)          <Wilska häradt>    Vllene Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   Vtsäde   Höö     
                                                                       tunner   Laß

     1     Store Malmeslatt¹ crone    ¾
                Vtsade² alz                                        3 4/5
                Hårdh walz höö                                             12
     2     Lilla Malmeslätt är crone hemman 1   
                Vhtsäde alz                                        1 4/5
                Hårdh walz höö                                               8   
            Ensäde swartmylla och moo-
            iord
            Mulebete gådt brännemark  
            ringa och är inga andra
            lägenheeter.
 
     3     Är en frälze engh till Landbogården
            i Vllene. folio   170(Karttext: )


wäster
Noor
öster
Söder
Svart myl- la
moo iord
Busk Engh
Vthmarkan på alla Sijder
tuff Engh
Scala ulnarum  
¹ Malmeslatt dvs. Malmeslätt
² Vtsade dvs. Vtsäde