P4:174-175


(Rubrik:)           Wilska häradt     Vllene Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   Vtsäde   Höö     
                                                                       tunner   Laaß

            Åshaka ähr 6 hemman
            Vhtsäde till helle byn                            56 2/5    180
            Ensäde svart mylla och stenug
            åker
     1     Store gården fralze                1
                Vtsäde i gierdit A                               1 4/5
                Vtsäde i gierdit B                             13 3/5
                Hård wallz höö                                              40
                Humblegårdh till                2 lb
     2     Brijngels gård ibidem crone    1   
                Vtsäde i gierdit A                               2 4/5
                            i gierdit B                               2 3/5
                Hård walz höö                                               30
                Humblegårdh till                ½ lb


Notarum Explicatio                                   Vtsäde   Höö     
                                                                       tunner   Laaß

     3     Sven i Åshaka crone              1   
                Vtsäde j gierdit A                               5 3/5
                            j gierdit B                               1 1/5
                Hårdhwalz höö                                              30
     4     Nills i Åshaka crone               1   
                Vtsade¹ i gierdit A                              7 4/5
                Vtsäde i gierdit B                               1 1/5
                Hård walz höö                                               30
     5     Wäster gården frälze              1   
                Vtsäde i gierdit A                             12 1/5
                Hård walz höö                                               30
                Humblegårdh till                1 lb
     6     Lunnagården crone                1   
                Vtsade¹ i gierdit A                              7 3/5
                Höö                                                               20     
            Nötorftigt mulebete och ringa  
            wede skogh och finß inga
            andra lägenheeter till förbemältte
            hemman.(Karttext: )


Här möta Öras Egor
maa Engh och Busk Engh
Vtmarkan
Vhtmarkan
maa Engh
här tager Hårs Hålmenß Egor
hård walz Engh
onytigh kiär och moras
maa Engh
Här tager Träawatnas Egor.
onytigh Liungh Bake
A
På denna Sijdan möta Flobys Ägor
hårdh wallz Engh
qvarn
Wäster
Noor
Öster
Söder
qvarn
på denna Sijdan möta Sörby Egor
Busk Engh
Bijrke Skogh
här tager Torrewallas Egor
¹ Vtsade dvs. Vtsäde