P4:176


(Rubrik:)           Wilska häradt     Vllene Sochn.                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   Vtsade¹   Hö    
                                                                       tunner   Laß

     1     Putzsen crone            ¼
                Vhtsäde alz                                        3 4/5
                Hårdh walz höö                                               8 
            Ensäde swart mylla och 
            sand mylla iord.
            Mulebete gådt bränna-
            mark liten.  
            


(Karttext: )


Scala vlnarvm
hårdh walz Engh
Här möter Stora Putzsens Egor.
Sand mylla
Svart mylla
På denna sijdan möter vtmarkan.
wäst
Noor
Öster
Söder
¹  Vtsade dvs. Vtsäde