P4:18-19


(Rubrik:)          Frökens Häradh  och  Kinnewedh Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Hö                  
                                                                     Tunner   Laß
      
      A   Kinnewedh heman    7
            Vthsäde till hele byn                            67 3/5     242
      1    Prästegården                         1 
                 Vthsäde alß                                   17           50
      2    Anderß Larß gård skatte       1 
                 Vthsäde alß                                   12           30
      3    Elies gård skatte                    1               
                Vthsäde allß                                      9           35
      4    Biörnß gård i Hasledh skatte  1                
                Vthsäde alß                                       9           30
      5    Anderß Perß gård i Hasled crone  1                
                Vthsäde brukat åker                          3 2/5      25
                            obrukat                                 5 3/5       
      6    Låffzgården frelse                   1
                Vthsäde alß                                       8 3/5      30
      7    Halßarpa gården frelße               1
            haffwer sin åker mesta-
            deelß eenskijlter. doch
            några åkrar noterade med 7.
                 Vthsäde                                            3          30
            Ensäde. Swartmulla, sug
            och öriord
            9 engefiällar till Präste-
             gården Noterade Folio 17                                 12
             2 engefiällar till Eliæ gård
             Noterade medh 3 Folio 14.
             Mulebete nödtorfftigt.
          Noch vthmåßar som plägar
             vnder tijden till bydsens
             nytta bergas.
          1 engh till Lagestorp Speci-
             ficerat Folio 27.
          


(Karttext: )


här taga A<l>arpa Måßar Widh
Scala Ulnarum.
Här möta Naglarpa Egor.
Måß Engh
Här komma Sörbys Egor
Skön Wallß Engh
Kiär och Maa- vas
Här möta Slutorpa Egor
Kin widz Kyrckia
Måsar
skön Walß Engh
Blacke rååß
Kroo
Hård Walß Engh