P4:2-3


(Rubrik:)          Frökens Häradh    och    Wårkumla Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    höö                   
                                                                     tvnner     Laß
            
      A    Bijlßholmen crone               1 
                 Vthsäde alz                                    15         30   
             Ensäde. Swartmulla
             och öriord.
             Mulebete got. Fiskewatn
             i ån.
      B    Glaaskullen cronehemman   2                
                Vthsäde till hele byn                        29 1/2     56
      1    Anderß Larß gård crone      1                
                Vthsäde i giärdit                                8         
                Vthsäde i wreten                               1 3/10    15
      2    Månß gårdh crone               1                
                Vthsäde alß                                       9 2/5     15
      3    Hallestorp crone                  1
            Hafwer 2 åhr legat öde               
                 Vthsäde wid gården                          4           26
                 Vthsäde i Wårskiäla giärde               6 4/5
            Åkrarna ära Noterade medh 14 Folio 7
                 Ensäde. Swartmulla och
                 sug iordh.
                 Mulebete godt
            En enghefiäll wid Naglarp
            lyder till Hallerstorp                                           10
            och är inräcknat tillg årdzens
            suma utj hööt.

           Noch 1 engefiäll till Hallestorp på
           Bredennes affrittningh Noteradt
           medh 12 Folio 31 höö 8 Laß inreknat
           vthj summa
           Barkegården i Wårskiäll hafuer
           2 enge fiällar på denna af-
           rijtningh Noterade medh 4
           Specificerat Folio 7.¹

 
   
(Karttext: )


Hård Walß Engh
Måß Engh
ör och Swartmvlla
Bijlß holm
Måß Engh
Wårskiälß Egor
Hård Walß Engh
Swart mulla
Här kommer Steenß holmen
Måß Engh
Här kommer Gränarpa Egor
Öriord
Hät möter Wartoffta Häradet
Glaß kullen
Eke backa Måß Engh
Skön Walß Engh
Halestorph
Fluvius Laffwa.
här möter Redwägz Häradt
Scala Vlnarum
¹  Dessa två stycken är nedtecknade till vänster om Notarum Explicatio