P4:21


(Rubrik:)        Frökens Häradh   och   Kinnewedh Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 
      
      
       En tompt till Swens gårdh i
       Fastorp vtsäde Tunna                                  1/5           
       4. engefiällar noterade medt NB höö Laß     10
       inräcknade medh gårds vtsäde och
       höö Specificerade Folio 15.
       Noch 5. engefiällar till Sigges gårdh i La-
       gestorp Specificerade Folio 27.
       Noch 2. engefiällar till Prästgården
       i Kinnewidh Specificerade Folio 18.
 
       B.4(Karttext:
¹  Kartan saknar text