P4:26-27


(Rubrik:)          Frökens Häradh  och  Kinnewedz Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                 
                                                                     Tunner   Laß
      
      A   Lagestorp heman    6
            Vthsäde till hele byn                            40         101
      1    Sigges gård crone                 ½
                 Vthsäde i giärdet                              3 3/5      10
                 Vthsäde i wreten                              1 4/5  
            Noch 5 engefiällar
            emellan Alarp och
            Swänstorp belägna
            noterade medh 1
            folio 21
            Noch 3 engefiällar
            på Slutorpz aff- 
            ritningh noterade
            medh 1 Folio 14
      2    Per Erichz gård
            frelße                                    1 
                 Vthsäde brukat åker                      10 4/5      20
                             obrukat                                1   
      3    Skattegården skatte              1               
                Vthsäde alß                                       7          30
      4    Lillegården cron                ¼               
                Vthsäde alß                                       3            6
      5    Hanß gård frelße                1                
                Vthsäde alß                                       6          15
      6    Jöns gård frelße                 1
                Vthsäde alß                                       6 4/5      20
           1 enge fiäll till
            byn i Kinnevedz
            giärde noteradt
            medh 8 Folio 19
            Denne byn hafwer
            ensäde. Swartmul-
            la och sugeiordh.
            Mulebete nödtorf-
            tigt.
            Fins ingen lägen-
            heet at förbättra.
            8 engefiällar till 
            skattegården i Wår-
            kumbla Specifi-
            cerade Folio 7.
          


(Karttext: )


Scala Ulnarum.
Fastorp Egor
Här möta Kinnewedz Egor
Hård Walß Engh
Wårkumblaß Egor