P4:29 Register 7


(Rubrik:)      Frökens häradh   Smula Sochen                                 
 
                                 
Frökens Häradh och Smula Sochn.
ähro afmätta och afrijtade Effterskrefna
Hemman och Byiar.

            
 
                Smula Sochn
              

        Bredenne                   folio     30. 31. 
          Kullbranztorp             folio     32