P4:30-31


(Rubrik:)          Frökens Häradh  och  Smula Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                 
                                                                     Tunner   Laß
      
      A   Bredenne heman    9
            Vtsäde till hele byn                             65 1/5     159
      1    Hielmerß Högen skatte         1
                 Vthsäde alß                                     6 2/5      25
      2    Leedzgården frelße               ½
                 Vthsäde alß                                     6           10
      3    Lillegården frelße                  ¼
                 Vthsäde alß                                     4 3/5        6
      4    Tranegården frelße                ½
                 Vthsäde alß                                     6           12
      5    Åågården frelße                     1              
                Vthsäde alß                                    12           30
      6    Bredagården frelße                1                
                Vthsäde alß                                       7 3/5     24
      7    Bergzgården frelße                 1                
                Vthsäde alß                                       8          20
      8    Jöns i Bergzgården frelße       1
                Vthsäde alß                                       8 1/5      20


                                                                       Vtsäde   Höö                 
                                                                       Tunner   Laaß

      9    Korßgården skatte                ½
                 Vthsäde allß                                      6 2/5      12
               Ensäde.
               Swartmulla och öriordh.
               Mulebete trångt.
            En engh lyder till Åågården, i
            Högz giärde belägen noteradt  med
            A. item. En åker ibidem Noterat medt A.
            Folio 35.
    10    Bredenneß qwarn frelße och en                
            enghefiäll ähr noterade med 10
            huilken engefiäll lyder till quar-
            nen.
            En engh och en åker till Kulbranß-
            torp Specificerade folio 32.
            En engefiäll till Hallestorp Spe-
            cificeradt folio 3
          


(Karttext: )


Hård Walß Engh
Humble gård
allmenningh onyttigh mark
Eng och Moras
Kiär och Mooraß
Måß Engh
Kiär och Moraß
Här tager Kulbrantztorpß Egor widh
onyttigh March
Starr botß Engh
Här Möter Redwägz Häradh
Lava fluvius
Scala ulnarum.