P4:32


(Rubrik:)         Frökens Häradh   Och   Smula Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                <Vtsäde   Höö                   
                                                                      Tunner    Laß>
      
      
         Kulbranßtorp skatte                 1 
                Vthsäde hemma i giärdit                     7 4/5      20
             1. åker i Bredennis giärde                    1 1/5
    item   1. engefiäll ibidem noteradt med 11.
                Folio    31       
                Ensäde.
                Swartmulla och miältiordh.
                Mulebete godt.
 
   

(Karttext:)


onyttig Måßa
Twff Engh
Måß kiär
Måß Engh
Här möta Bredennes Egor