P4:33 Register 8


(Rubrik:)                          
Frökens häradh Och Åsarpa Sochn
ähr afmätt medh Efterföliande Byiar
och hemman.
            
 
                Åßarpa Sochen
              

        Högh                         folio     34. 35. 
          Holmstorp                  folio     36
        

        
                            

        

                    B.4.