P4:34-35


(Rubrik:)          Frökens häradh  Åßarpa Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio¹                       Vtsäde   Höö                 
                                                            Tunner   Laß
      
      A   Högh är 5 heman.   
            Vthsäde till hele byn                   49 7/10   105
      1    Ottes gård crone                1
                 Vthsäde i giärdit                      9 1/2      30
                 Vthsäde i wreten                        1/2 
      2    Skräddaregården frelße      1                               denne gården Numero 2 haar                                                                                                  een engefiell
                 Vthsäde alß                          10 3/5       25       på Alffwerydz afrittning wtij                                                                                                 Redwägzhäradt och folio 10
      3    Skattegården skatte              1                             numero 18.
                 Vthsäde alß                                   10 2/5       25
      4    Nilß Gårdh frelße                  1  
            förmedlat till                         ½
                 Vthsäde alß                                     9 4/5       15
      5    Anderß Larß gård frelße        1              
                Vthsäde alß                                      9 2/5       20
            Ensäde. Swartmulla
            och öriordh.
            Mulebete nödtorftigt.
NB  1  engh F till Bredene            NB F 1. åker
            Specificerat Folio 31
        1  enge-
            fiäll till Breden-
            nes qwarn noteradt
            medh 10      
        4  enghefiällar till Åsar-
            pa kyrkia brukas
            vnder Åttes gård                                                4
            doch intit inrecknat
         Noch 2 engefiällar till
         Alfvarby i Redwägz
         häradet noteradt med
         6.                                          14
          


(Karttext: ) ²


Engeß Hage
Här möta Små Rörß Egor
Här möta Bredenneß Egor
Bredenes qwarn
Mooras
Hierte Rör
Kiär små buske
Måße och Mooras
Här möta Holmßtorpa Egor
Högh 5 hemman
Små Ekee Skoogh
Skön Walß Engh
Lava fluvius
Här Möter Redwägz Häradet
Scala ulnarum.

Kiär och Moras
starr
starr¹  Folie 34-35 är 3 kartblad varav 1 enbart med Notarum Explicatio
²  Är 2 kartblad, enbart med karta och karttext