P4:36


(Rubrik:)          <Frökens Häradh>    Åsarpa Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde     Hö                  
                                                                      tunner    Laß
      
      
           Hölmestorp skatte                 1 
                Vthsäde allß                                      6 3/5       16
           Ensäde. Sandmulla och ör-
           iordh. Nödtorfftigh bränne-
           skog. Mulebete godt.
 
   

(Karttext: )


Biörkeskogh
Hårdwalß Engh
Högz Egor
Vthmarken på de andra sijdorna
Scala vlnarvm.