P4:37 Register 9


(Rubrik:)      Frökens häradh  och  Börstigh Sochn                                 
 
                                 
Frökens häradh och Börstigh Sochn
ähr afmätt och afrijtat mädh Efterfölliande
Byiar och hemman.
            
     

        Eekarp. Börstigh och Gunztorp        folio     38. 39. 
          Wintorp                                         folio     40
       
Musla                                            folio     41 
          Sandhem                                       folio     42. 43
        Bokulla                                          folio     44.   
          Eneßtorp                                        folio     45
       
Tornarp                                         folio     46. 47. 
          Hiälmzrydh                                    folio     48