P4:38-39


(Rubrik:)          Frökens häradh  Börstigh sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                 
                                                                     Tunner   Laß
      
      A   Eekarp är 3 heman.   
            Vthsäde till alle 3                                23 3/5     105
      1    Skattegården skatte              1
                 Vthsäde i giärdit                            13 1/2       20
                 Vthsäde i wreten                             2 
      2    Cronegården crone               1                                  
                 Vthsäde i giärdit                              5           12
                              obrukat                              1 1/5
                 Vthsäde i wreten                                3/5
      3    Lillegården frelßetompt              
            Räntar 1 Rikz Daler                                       
                 Vthsäde alß                                     1 3/10       4
            Ensäde.
            Swart och sandmulla-
            iordh.
            Mulebete godt.
            Nödtorfftigh skogh till
            giärdzle och gårdzbränna.


Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö                 
                                                                     Tunner   Laß
      
      B   Börstigh är 4 heeman.   
            Vthsäde till hele byn                            34           84
      4    Pastoris gårdh                    
                Vthsäde alß                                    17           45
      5    Skattegården                        1              
                Vthsäde i giärdit                               5            16
                Vthsäde i wreten                              1 2/5
      6    Frelßegården                        1  
                Vthsäde alß                                      7 4/5       20
      7    Klockare gården crone         ¼             
                Vthsäde alß                                      2 4/5         3

      C   Gunnestorp heman 3.  
            Vthsäde till hele byn                            24           60
      8    Gunneß gård frelse                1  
                Vthsäde alß                                      6 2/10      20
      9    Biörnß gårdh frelse                1              
                Vthsäde alß                                      6 5/10      16
    10    Skattegården skatte              1  
                Vthsäde alß                                    10 4/5       24
            Ensäde.
            Mull och öreiordh.
            Mulebete godt.
            Skogh lijtith.
    11    En kyrck engh bru- 
            kas till Prästegården                                           10
       
            Een engefiel till Prästegår-
            den på K _ _ gtorpz afritning
            vtij Redwägz härad och Bör-
            stigz Sochn, folio 63 numero 3.
          


(Karttext:


Engh Stag Wall
Kål- gård
Hard¹ walz Engh
Ekebacke
Kiar² och Moras
Ekeskogh
Enges Haghe
Betz mark som intet kan slåß
Hard¹ wallz
Enges Haghe
Betz hager
Små Skogh och Kiär måsar
Här Möter Redwägz Häradet
Scala vlnarvm.
Här komma Kringlarps Egor.
 ¹ Hard dvs. Hård
² Kiar dvs. Kiär