P4:41


(Rubrik:)          <Frökens Häradh>    Börstigh Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicati                              <Vtsäde   Höö                 
                                                                      tunner    Laß>
      
                                            
        A   Musla crone            ½
                Vthsäde alß                                       4 1/5       12
        B   Ähr tienligit till
              åker.
              det som är med
              C noteradt haf-
              wer warit Mus-
              la kyrckia.
              Ensäde.
              Mulliordh.
              Mulebete godt
              Gårdz bränna.

       

(Karttext: )


Scala vlnarum.
Här möta Wijntorps Egor.
Här möta SonHeems Egor.