P4:42-43


(Rubrik:)          Frökens Häradh    och    Borstigh¹ Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                               <Vtsäde    Höö                 
                                                                      tunner    Laß>
      
        Sandheem är 2 heeman
        Vtsäde til bägge gårderna                        33 4/5       52
     1   Storegården skatte             1 
                Vthsäde alß                                     18 2/5       26
     2   Larß Håkanß gård
             Skatte                             1 
                Vthsäde allß                                    13 3/5       20
     3   En kyrkio tompt brukas
          vnder samma gårdh
          Räntar Rikz Daler 1
                Vthsäde allß                                      1 4/5         6
             Ensäde.
             Swartmulla och sand-
             iord
             Mulebete godt.
             gårdz bränna nödtorf-
             tigh.
         En tompt i Wijntorp note-
         ratt medh C. Folio 40
              


(Karttext: )


Här Möter Wijntorpa Måßar
Här möta Musla Egor 
På denna sijdan om dijket möta Brißmeß och Sandheemß Vthmåsar
Hård Wallß Engh
Måß Engh
Skon² walz Engh
Engh
Betz Haghe
Engh
Maß³ Engh
Här möta Bokullaß Egor
Scala vlnarum
¹ Borstigh dvs. Börstigh
² Skon dvs. Skön
³ Maß dvs. Måß