P4:45


(Rubrik:)          <Frökens Häradh>    och    Börstigh Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö                 
                                                                     Tunner    Laß
      
      
           Eneßtorp haffwer wa-
           rit 1½ gårdh men nu
           aldeles öde lagdt för 70
           åhr sedan doch nu åter
           lijtit vptagit.
                Vthsäde brukat åker                          1 1/5         1
                            obrukat                                 2 2/5             
           En engh i Wijntorp Specificerat folio 40.
 
   

(Karttext: )


Moras
Engh
Eeneskog
Moras
Eenebacke
Enebuskar
Steenbacke
Moras
Steenbacke
Scala ulnarvm.

B.4