P4:46-47


(Rubrik:)          Frökens Häradh    och    Börstigh Sochen.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö                 
                                                                      Tunner   Laß
      
        Tornarp är 3 gårdar
        Vtsäde til bägge gårderna                        
   1   Skattgården                         1 
                Vthsäde i giärdet                               9 1/5       
                Vthsäde i wreten                               1 2/5       
   2   Frelßgården                         ½
                Vthsäde allß                                      5 2/5       12
   3   Cronegården crone              1
                Vthsäde alß brukat                            5           
                                 obrukat                            2 1/10      10
             Ensäde.
             Mull och miäleiord.
             Mulebete godt.
             Skog nödtorfftig
             till giärdzle och
             gårdsens bränne.
             Haffwer och vth-
             måßar som slåß.(Karttext: )


Tornarp vti Skaraborgh Länh Frökindh härad
              och Börstig Sokn- författad
              år 1642 af Johan Botwedsson
Beetz haghe
Engh
Engh till Cronegården
Här möta Doffwedz Egor
Engh till Frälßegår- den
Beetz haghe
hardwaldz¹ Engh
Scala vlnarvm
¹ hardwaldz dvs. hårdwaldz