P4:46-47


(Rubrik:)          Frökens Häradh    och    <Börstigh Sochen>                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                  Vtsäde   Höö                 
                                                                      Tunner   Laß
      
                   
   1   Hiälmßryd skat-
        te heman.                            1 
                Vthsade¹ alß                                    13 4/5      15   
   2   En kyrckio tompt
        brukas vnder sam-
        ma gård till Engh
        Räntar 1½ lb smör                                                   4
   3   item en frelsetompt
        till samma gård
        Räntar Rikz Daler 1                                                 3
        Ensäde.
        Mull och miälliord.
        Qwarn gångande
        höst och wår.
        Mulebete godt.
        Skog nödtorfftig
        till giärdzle och
        gårdz bränne.
             


(Karttext: )


Betz mark
Skön walz Engh
Tuff Engh
Scala vlnarum¹ Vthsade dvs. Vthsäde