P4:49 Register 10


(Rubrik:)      Frökens häradh   Brisme Sochn                                 
 
                                 
Frökens häradh och Brisme Sochn
ähr afmätt och afritat medh Efter-
föliande hemman och Byiar.
            
 
                Brisme Sochen
              

        Såndarp och Brisme      folio     50. 54. 
          Tången                        folio     53
        

        
                            

        

                    B.4.