P4:50-51


(Rubrik:)          Frökens Häradh    och   Brisme Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                Vtsäde   Höö                 
                                                                     Tunner   Laß
      
      A   Brismeed är 14 hemman  
            Vthsäde till hele byn                           97 7/10    246
      1    Sånarp skatte hemman         1
                 Vthsäde i giärdit                              7 3/5       26
                 Vthsäde i wreeten                           1
      2    Daalbo gård  skatte              1                                  
                 Vthsäde i giärdit                           11 4/5       20
                 Vthsäde i wreten                             1
      3    Frelse gården                        1
                 Vthsäde i giärdit                              3          10
                 Vthsäde i wreten                                2/5
      4    Agnestadz gård crone          ½         
                Vthsäde i giärdit                               4           12
                Vthsäde i wreeten                             1 1/5
      5    Frelße Grefuens gård           ½ 
                Vthsäde i giärdit                               3 4/5       14
                Vthsäde i wreten                              1  
      6    Skattegården                        1              
                Vthsäde alß                                      8 2/5       20
      

      7    Storegarden¹ frelse                 1              
                Vthsäde i giärdit                               7            30
                Vthsäde i wreten                              1 2/5
      8    Klockare gården crone         ½            
                Vthsäde alß                                      3 2/5       10
      9    Stompn crone                       1            
                Vthsäde allß                                     7            20
    10    Lillegården crone                  1                
                Vthsäde alß                                      2 3/5         8
            1 torp till samma gård brukas
             Bodan, Vthsäde                                      4/5         
    11    Giärdit frelse                         1              
                Vthsäde i giärdit                                5 2/5       20
                Vthsäde i wreterne                            2


     12    Giärdit crone                        1            Tunner   Laß   
                Vthsäde i giärdit                                5 4/5       20
                Vthsäde i wreterne                            1 1/5
             2 resterande gårdar
             finnas Specificerade folio 55.
             tillijka medt bydsens
                                    engar.
            Ensäde.
            Swartmulla och
            suge iordh.
            Mulebete godt.
            Giärdzle och
            gårdzens brän-
            ne nödtorfftigt.
            Bydßens vthmåsar
            finnas noterade
            medh B. Folio 53.
    
          

(Karttext:


Brißmedz kyrkia.
Scala vlnarvm.
 
 


¹ Storegarden dvs. Storegården