P4:53


(Rubrik:)          <Frökens Häradh>    Brisme Sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Hö                
                                                                     Tunner    Laß
      
      
    A    Tången crone                ½
                Vthsäde alß                                      6 2/5       12
           Ensäde.
           Swartmulla och
           miäleiordh.
           Mulebete godt.                 
    B    Vtmåßar till
           Brismeed Spe-
           cificeradt Folio 51.
   


(Karttext: )


Scala ulnarvm.