P4:54-55


(Rubrik:)          Frökens Häradh    och   Brisme Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                Vtsäde   Höö                 
                                                                     Tunner   Laaß
      
            Deße 2 effterskriffne
            gårder ligga till
            Brißmedhz by. speci-
            ficerat folio 51
    13    Hallegården crone                1
                 Vthsäde i giärdit                               5          16
                 Vthsäde i wreeten                            7 1/2
    14    Wästorp  skatte                    1                                  
                 Vthsäde i giärdit                             11 2/5      20
                 Vthsäde i wreten                                 3/5
    10    Bodan lyder till
            Lillegården i Breß-
            medh Specificerad Folio 50
            Ensäde
            Swartmulla och
            suge iordh.
            Mulebete godt.
            De åkrar som är
            noterade medh 15.
            lyda till Wästorp
            sätegårdh.
            Gårdz bränna nöd-
            torfftigt.
            
          

(Karttext:


Här möter Breßme gierde.
Här möta Wästorpa Säte gårdz Egor.
Scala Vlnarum.