P4:57 Register 11


(Rubrik:)     Frökens häradh och Grolanda Sochn
                ähr
afmätt medh Efterföliande Byiar.
            

              

        Grolanda Prästegårdh    folio     59. 
          Eebarp                           folio     60.
       
Enehögen                     folio     62. 
          Holmen                        folio     63.
        Skåne                           folio     64. 65. 
          Gårztorp                       folio     65.
       
Skiärfwom, skattegården. ähr
        belägin wtij Skiärfwom sochen     

                                              folio     61.